Humanities Sertifika Programları

59.90 TL

Justice

Pozitif ayrımcılık, gelir dağılımı, eşcinsel evlilik, piyasaların rolü, insan hakları ve mülkiyet hakları, kamusal ve özel yaşamda sadakat gibi günümüzde sıkça tartışılan konuları bu programda bulabilirsin. Justice, bu tartışmalarla ilgili kendi görüşlerini eleştirel incelemeye davet eder.

Sertifika Al